Ørka

1) Småbruk som i 1762 ble utskilt fra Nordre Fjell, nedlagt ca. 1932 og revet i 1940. Til 1925 hadde bruket sin adkomst i nåværende Johan Sverdrups vei. På gamle kart het bruket «Ørken», navnet kan ha sammenheng med naturforholdene på stedet. 2) I 1971 ble den del av Johan Sverdrups vei som går fra Kleivene og østover langs Vestfoldbanen gitt navnet Ørka etter småbruket «Ørken» her.

Cookies | Personvern

bn