Ørka/Ørken

1) Småbruk som i 1762 ble utskilt fra Nordre Fjell som løkke for kjøpmann Peter Treschow, far til filosofen Niels Treschow. Nedlagt ca. 1932 og revet i 1940. Til 1925 hadde bruket sin adkomst i nåværende Johan Sverdrups vei. På gamle kart het bruket «Ørken».

2) I 1971 ble den del av Johan Sverdrups vei som går fra Kleivene og østover langs Vestfoldbanen gitt navnet Ørka etter småbruket med samme navn.

 

Kartplate 26 «Verven» fra den kommunale oppmålingen i år 1900. Vi ser småbruket «Ørken» tegnet inn omtrent midt i bildet. Kobbervik gård helt øverst. Det gule omrisset forteller at bygningene er bygget i tre.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet