Østre Borge (gnr. 66)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (se: Borge). Part i gården ble ca. 1360 gitt til Korsbrødrene i Oslo. I 1620 eide Skoger kirke og et kanoni i Oslo domkapitel hver sin halvdel av gården. Kanoniparten ble ca. 1697 solgt til oppsitteren, mens kirkeparten først ble solgt på 1800-tallet, gården var deretter selveiergods. Tor, som var bruker av gården fra 1611 til 1624, holdt ikke veien i skikkelig orden og måtte bøte for 8 hankefall (se: Veivesen). Gården ble i 1761 delt mellom to sønner. Hovedbølet ble i 1906 overtatt av Jørgen Andvig, som plantet frukttrær og anla revefarm. Han var i ca. 20 år medlem av Skoger herredsstyre og formannskap, ordfører 1917-19, formann i Skoger Meieribolag, Skoger landbrukslag og bondelaget, bygdas ungdomslag og i byggekomitéen som oppførte Skogvang ungdomslokale. Bnr. 2 ble i 1901 overtatt av Jørgen Andersen Borge, som i 30 år var medlem av Skoger Sparebanks direksjon og hadde flere kommunale tillitsverv. Han omkom da et vindkast slo ham utfor låvebroen. Det er 4 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet