Papirbredden 

på Grønland 58 (senere kalt Papirbredden 1) er navnet på Drammen kunnskapspark; campus for Universitetet i Sørøst-Norge avd. Drammen, hjemsted for Innovasjon Norges regionkontor og Insam. Kunnskapsparken inkluderer også Drammensbiblioteket. Papirbredden (LPO Arkitekter prosjektnavn «Drammen United») ble oppført på Forenede Papirfabrikkers (Union Co.) tidligere fabrikktomter på Grønland med Entra Eiendom som utbygger. Navnet ble første gang offentliggjort under en uhøytidelig dåpsseremoni 27. juni 2005, ansvarliggjort ved et prosjektstyre bestående av Kristin Ørmen Johnsen (s.d.), Aud Watnebryn (s.d.), Tania Marcelle Haugen, Trond Østgaard, Dankert Freilem (s.d.) og Nils Fr. Wisløff (s.d.). Styret hadde vurdert 200 ulike navneforslag, men prosessen var ikke definert som en navnekonkurranse.

Kunnskapsparken ble innviet i desember 2006 og omfattet ca. 20 000 m² fordelt på flere bygninger. Ved innvielsen var det Høgskolen i Buskerud avd. Drammen og BI Drammen som flyttet fra høyskolesenteret på Bragernes til Papirbredden. BI Drammen ble nedlagt sommeren 2013. Fra 1.1. 2014 ble navnet på den statlige høyskolen endret til Høgskolen i Buskerud og Vestfold og fra 1.1. 2016 ble også Høgskolen i Telemark inkludert. Fra 4. mai 2018 ble høgskolen på Papirbredden en del av Universitetet i Sørøst-Norge. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge eier og drifter i alt 375 ulike studentboenheter i to ulike bygg på Grønland navngitt som Moov In og Øvre Sund.

Byggeprosjektet Papirbredden 1 ble tildelt Norsk Stålkonstruksjonspris i 2007, fulgt av European Steel Design Award samme år. Papirbredden – Drammen kunnskapspark – eies av Entra Eiendom (60 prosent) og Drammen Eiendom KF (40 prosent).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet