BI Buskerud

var et regionalt studiested som tilbød fag innen økonomi og administrasjon, etablert i 1985 av Handelshøyskolen BI (Bedriftsøkonomisk Institutt) i Oslo. Jomar Rahm Johnsen ble ansatt som første rektor. BI Buskerud i Drammen var det første studiestedet i fylket som tilbød høyskoleutdanning i økonomi og administrasjon. Den privateide skolen ble innledningsvis møtt med en kald […]

Papirbredden 

på Grønland 58 (senere kalt Papirbredden 1) er navnet på Drammen kunnskapspark; campus for Universitetet i Sørøst-Norge avd. Drammen, hjemsted for Innovasjon Norges regionkontor og Insam. Kunnskapsparken inkluderer også Drammensbiblioteket. Papirbredden (LPO Arkitekter prosjektnavn «Drammen United») ble oppført på Forenede Papirfabrikkers (Union Co.) tidligere fabrikktomter på Grønland med Entra Eiendom som utbygger. Navnet ble første […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet