Pihl, Per Bernhard Brænne (1906–1981)

Reguleringssjef (byplansjef) i Drammen 1946-76, f. i Ålesund, utdannet til arkitekt ved NTH 1929. Ansatt som arkitekt ved A/S Akersbanene 1932-45. Medl. av Forsyningsdepartementets reguleringskyndige utvalg 1948-64, var sammen med sin hustru Karin Pihl ansvarlig for «Generalplan for Drammen 1966-1990» og skrev sammen med henne heftene «Troll og tro» (1980) og «Fut og folk» (1987), selv skrev og illustrerte han eventyrsamlingene «Eventyret om El Dorado» (1944) og «Eventyrland» (1946), som ble utgitt av Bladkompaniet, medforfatter av «Byplaner. Reguleringsplaner» (1955). Opphavsmann til Spiraltrollet.

Per Pihl – byplansjef, forfatter og Spiraltrollets far. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Ukjent fotograf.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet