Pihl, Per Bernhard Brænne (1906–1981)

Per Pihl – byplansjef, forfatter og Spiraltrollets far.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Reguleringssjef (byplansjef) i Drammen 1946-76, f. i Ålesund, arkitekt NTH 1929, arkitekt ved A/S Akersbanene 1932-45. Medl. av Forsyningsdepartementets reguleringskyndige utvalg 1948-64, var sammen med sin hustru Karin P. (s.d.) ansvarlig for «Generalplan for Drammen 1966-1990» og skrev sammen med henne heftene «Troll og tro» (1980) og «Fut og folk» (1987), selv skrev og illustrerte han eventyrsamlingene «Eventyret om El Dorado» (1944) og «Eventyrland» (1946), som ble utgitt av Bladkompaniet, medforfatter av «Byplaner. Reguleringsplaner» (1955). Opphavsmann til Spiraltrollet.

Cookies | Personvern

bn