Poppegården (Gramsborg)

Bruk av Ekholt, har sitt navn etter den siste bergkirurg ved Jarlsberg Verk Hartwig Friderich Pop som bodde på gården i 65 år. Pop var Verkslege i hele 30 år og fortsatte sin legegjerning på Konnerud i lang tid etter at Verksdriften var over. Han hadde i 1766 kjøpt bruket av sin svigerfar Nils Gram. Gården fikk senere tilbake sitt opprinnelige navn Gramsborg etter Nils Gram. Ole Kristoffersen fra Gomperud ble senere eier og etterfulgt av Herm. Chr. Straavaldsen og Hartvig Olsen Thorud. I 1879 overtok Thorvald Engebrethsen bruket. Han var meget aktiv i styre og stell og en av bygdas mest betydningsfulle menn. Forretningsmannen fra Drammen, Magnus Theodor Malmstein kjøpte bruket i 1893 og bodde der i 16 år. Han var samlagsforstander for det gamle brennevinssamlaget og senere styreleder for Vinmonopolet i Drammen. Murmester Anders Thorud gift med Aagot Pettersvold kjøpte bruket i 1909. Ved hans død overtok sønnen Harald Thorud. Bruket eies i dag av hans eldste sønn Arnljot Thorud. Han ble for kort tid siden premiert for sine flotte blomsterbed langs Stubberudveien 12, som er dagens adresse.

Poppegården fra 1920 årene.           Foto:   Kjell Thue
Stubberudveien 12 midt i bildet                      Foto: Drammen kommune 1962

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet