Prins Oscars utsikt

Utsiktspunkt i Bragernesåsen mellom Strøtvet og Klopptjern. Det fikk sitt offisielle navn i 1870, men det er usikkert om det er Oscar I eller Oscar II som er opphavet til navnet. Pressemann og teolog Niels Wulfsberg (s.d.) fra Drammen ble ansatt som privatlærer for kronprins Oscar i Stockholm 1815- 20 for å sørge for arveprinsens norskopplæring. Den fikk han god nytte av etter at han i 1824 som kronprins Oscar ble utnevnt til visekonge i Norge og måtte føre forsete for den norske regjering i Kristiania. Vi har ingen sikre opplysninger om at han har vært i Drammen, og det er svært usannsynlig at han selv har vært på det utsiktspunktet som etter hans død i 1859 skulle få hans navn. Prins Oscars Utsikt lå fram til 1961 i Lier, men tilhører nå Drammen. I 2015 ble utsiktspunktet ryddet og utstyrt med en solid benk.

PRINS OSCARS UTSIKT

Cookies | Personvern

bn