Quisling, Vidkun Abraham Lauritz Jonssøn (1887-1945)

Offiser og politiker, Nasjonal Samlings fører og norsk stats- og regjeringssjef under tysk overhøyhet under siste krig, trådte fra 1893 til 1900 sine barnesko i Drammen som sønn av res. kap. Jon L. Q. (s.d.). Familien var bosatt i «Knutzens gård» i Tangens Gade (fra 1898 Havnegaten). Quisling trivdes dårlig i Drammen hvor han ble mobbet på Drammen Latinskole, men tok sitt monn igjen ved å bli preseterist og nr. 1 i sin klasse, angivelig med den beste eksamen som noensinne er tatt på Latinskolen. I 1899 reddet han – med fare for sitt eget liv – en liten pike som var gått gjennom isen og holdt på å drukne i Lille-elven, Quisling fikk halt henne opp fra råken og bar henne hjem. Sommeren 1900 trådte Quisling-familien ut av Drammens historie og vendte tilbake til Telemark. Samarbeidet med Fridtjof Nansen under hungerkatastrofen i Ukraina på 1920-tallet. I august 1936 vendte Quisling tilbake til sin barndoms by for å holde tale på Bragernes Torv, angivelig «for den største tilhørerskare som noensinne har hørt et politisk foredrag i Drammen». Som ministerpresident besøkte han igjen Drammen med en større mønstring 1. november 1942. Henrettet etter landssvikoppgjøret i 1945.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet