Rabo, Gustaf (15.6.1902-3.6.1984)

Fabrikkeier, skogeier og forretningsmann, f. i Drammen, oppvokst i Nybyen. Opprinnelig Gustaf Christophersen, tok navnet Rabo som voksen. Etablerte i 1924 sammen med sin far, grosserer P. Christophersen, A/S Fabrikken Risto (s.d.). Overtok som eneeier i 1941 (senere Risto Fabrikker) og videreutviklet bedriften frem til 1968, da ledelsen ble overlatt til neste generasjon. Under Gustaf Rabos eierskap ble Risto Fabrikker en av Europas største eksportører av iskjeks med omtrent 100 ansatte på sitt største. Under 2. verdenskrig oppførte han en fabrikk i Drangedal for produksjon av trekull, tjære og terpentin. I 1950 fikk han konsesjon på å overta skogeiendommen Aase-Vøllestad i Drangedal med 25 000 mål skog og 35 000 mål utmark og engasjerte seg aktivt som skogbruker og dessuten som ivrig friluftsmann. Kunstsamler og styremedlem av Drammen Kunstforening. Som senior var Rabo en hyppig deltaker i terrengløp og turrenn på ski, og var blant annet innehaver av Thorleif Haugs Minneløps statuett.

 

Cookies | Personvern

bn