Rådhus

Rådhuset fra 1871, med administrasjonsbygningen fra 1940 til høyre. Foto: Beate Levik Eliassen

Frem til slutten av 1730-årene fungerte den gamle tollbod på Bragernes som byens rådhus mot en leie av 24 riksdaler. I 1738 fikk Bragernes nytt rådhus med arrestforvaring og bytinghus nær Kirkeplassen. På 1790-tallet var det gamle trehuset blitt svært uhensiktsmessig, og som et resultat av stiftsamtmannens krav om bedre arrestlokaler, besluttet Bragernes bys eligerte menn i 1796 å skaffe byen et nytt rådhus med arrestlokaler. Dette ble bygget på hjørnet av Nedre Storgate og Schwenckegaten, der Håndverkerforeningens gård ligger i dag. Tingsalen var så stor og velutstyrt at den flere ganger ble benyttet som ballsal. Rådhuset brant ned i 1817, og frem til 1819 fungerte «Opfostringssalen» i Fattigskolehuset ved Thamsegangen nær Bragernes Torv som møtested for de eligerte menn. På Strømsø hadde de eligerte menn holdt til i leide lokaler. Nytt rådhus i Tollbodgaten sto ferdig i 1808 og var i bruk frem til bysammenslutningen i 1811. I 1819 ble kjøpmann Bugges gård på den andre siden av Bragernes Torv opp mot Engene kjøpt til det samlede Drammens nye rådhus. I 1838 ble en del av Friskolens bygning ved Bragernes Torv innredet til rådhus, dessuten leide kommunen Albumgården til sine møter. Denne ble innkjøpt i 1848, men først tatt i bruk som rådhus i 1857. Albumgården brant ned i 1866, og etter provisoriske løsninger ble et nytt rådhus bygget på Bragernes Torv vis-a-vis Brannvakten. Rådhuset ble tegnet av arkitekt N. S. D. Eckhoff og tatt i bruk våren 1871. Eckhoff var en av landets mest lovende arkitekter og hadde gått i lære under Johan Henrik Nebelong under oppføringen av Oscarshall.
Foruten bystyresal inneholdt rådhuset bl.a. lokaler for byfogd og rettssal samt politivakt og nye arrestlokaler inne i borggården. I 1940 ble det bygget til et 6 (senere 7) etasjers administrasjonsbygg på nabotomten. Politi, domstol og fengselsvesen flyttet i 1962 over i det nye tinghus, og rådhusets lokaler ble frigjort til kommunal bruk, mens fengselslokalene ble revet.

I 1966 ble det gamle rådhus og Brannvakten foreslått revet, men begge ble reddet etter en folkeavstemning (se: Tårnbygningene). Arbeidet med restaurering av rådhuset ble fullført til byjubileet i 1986. Drammen kommune fikk i 1987 Europa Nostras bevaringspris for resultatet.

N.S.D. Eckhoffs utkast til rådhus med fengsel. Fasade mot Kirkegata. Fra Byarkitektens arkiv i Drammen byarkiv.

 

Den tidligere luftegården for de innsatte. Foto: Drammen byarkiv/ukjent fotograf

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet