Rødskoggaten

Gate på Gulskogen øst for Gulskogen Idrettspark og vest for Gulskogen Bo- og Servicesenter og Rødskog skole, som fører frem til Lie høvleri. Den har sitt navn etter Rødskog gård (se: Nordre Skogen).

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet