Rude, Christoffer Gade (26.4.1839 – 6.3.1901)

C. G. Rude (1839-1901) var ikke bare Drammens, men en av landets mest velrenommerte fotografer. Foto: Drammen byleksikon, 2004. Fotograf: ukjent

Fotograf i Drammen. Som kjøpmannssønn skulle Rude ha gått i farens fotspor, men han hadde kunstneriske anlegg, var en dyktig tegner og maler og interesserte seg mest for fotografering. Etter å ha studert fotografi under den tyske proessor Kleffel, åpnet Rude den 7. juni 1865 sitt fotografiske atelier på Bragernes. Dette gikk tapt ved bybrannen i 1866, og etter to år på Strømsø bygget han i 1868 «Rudegården» i Nedre Strandgate 9, hvor han etablerte sitt nye atelier fra ca. 1870 til ca. 1910 med filial på Modum og fra 1884 med filial i Oslo. Gården brant ned på 1890-tallet, og Rude bygget deretter den vakre, toetasjes murgården som fortsatt står (senere kalt Brettgården).

Rudegården i Nedre Strandgate
Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag

Kjent som en usedvanlig dyktig fotograf og betegnet som en banebryter på fotografiets område i Norge, var den første fotograf som begynte med retusj. På kort tid klarte han å opparbeide sin forretning ikke bare til Drammens største, men til en av Norges største og den mest anerkjente og velrenommerte, også utenfor landets grenser. Ved samtlige utstillinger Rude deltok på ble hans arbeider belønnet med gullmedalje. Etter hans død ble firmaet drevet videre av enken, Andrea Elise f. Geelmuyden (1839-1920) og fra ca. 1914 av datteren Emilie, som nedla virksomheten i 1916. Hun solgte i 1915 gården og negativarkivet til fotograf Olaf Brett. Sønnen Ernest (1871-1948), f. i Drammen, overtok filialen i Oslo som han drev til sin død. Han ble betegnet som en av de store personligheter innen norsk fotokunst, med en rekke premier og tillitsverv, ridder av Dannebrogsordenen 1925.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet