Saggravdal

Boplass ovenfor Gryteelven og i hellingen opp mot Åstælja, trolig ryddet rundt 1840 av fjellmannen Rasmus og hans kone Kari. Rasmus bygget en vannhjulsag nede i Grytelven, derav navnet Saggravdal. Sagen skal ha vært i drift til ca. 1860. Barna Pål, Torkel og Anne delte plassen mellom seg. Anne fødte i 1865 datteren Netta utenfor ekteskap (se: Gravdal, Netta), Pål og Anne døde i slutten av 1880-årene, Torkel flyttet til Konnerud som sagmester. Etter at de tre søsknene var døde skiftet plassen ofte eiere, de siste fastboende var Kasper Kaspersen (Andresen) og hans kone Thea som bodde her fra 1923 til 1935, senere ble plassen noen år brukt som sommersted av Anton Gravdal. Under siste krig var plassen viktig i det illegale arbeidet og det ble da bygget en stallbygning med plass for 6 hester. Plassen eies i dag av A/S Selvik Bruk og bare ett av husene fra eldre tid står tilbake.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet