Sanitær Produkter A/S

Papirforedlingsindustri og handelsselskap i hygieneprodukter, etablert i 1970 av Ivar Peder Johansen og Ivar Johansen. Opprettet i 1970 produksjon av toalettpapir i et kjellerlokale leid av Heien Handelsforening på Lierskogen. Kjøpte i 1976 Drammen og Omlands Samvirkelags forretningsgård i Skogliveien 109 på Gulskogen og flyttet driften dit. Kjøpte i 1982 et industrilokale i tidligere Nøsted Bruk på Tangen, Svelvikveien 59, og flyttet driften dit med 11 ansatte. Kjøpte samtidig brukte foredlingsmaskiner fra nedlagte Svelvik Papirfabrikk. Driften ble i 1989 videreført i det nyopprettede selskapet Sani Trading A/S, med de samme eierne som før. Selskapet ble slått konkurs våren 1994 og driften ble nedlagt. Sanitær Produkter A/S ble tvangsavviklet i 1994.

Cookies | Personvern

bn