Sankt Hallvards brønn

ligger på Bragernes Torv og var resultatet av en offentlig konkurranse utskrevet i 1937. Vinnerutkastet ble kåret i april 1940: Ørnulf Basts fontene «Vinter som sommer» med en midtfigur bestående av en hest og en hund. Krigen satte en stopper for prosjektet, som først ble gjenopptatt i 1948 i forandret utgave, idet Bast erstattet hesten og hunden med Sankt Hallvard (s.d.) og kvinnen han ville redde i en liten båt på en liggende møllesten. Fontenen symboliserer Sankt Hallvards menneskekjærlige gjerning på Drammensfjorden. Fontenen, som var en gave fra Drammens Sparebank, ble overlevert 14. september 1952. Ved overrekkelsen leste Herman Wildenvey sitt dikt «Hallvard av Husaby» som var skrevet for anledningen, og hvor første vers lyder slik: «Hallvard rider mot Husaby på blomstrende ridestier. Det helder en dag, det er vår påny i landet, og mest i Lier. Det ryker fra bål og bråtebrand, i kveldsol rødmer jorden, som speiles ned i det blanke vann, – den skinnende Drammensfjorden.» Organist Daniel Hanssen i Bragernes kirke skrev musikk til diktet, som ble fremført som resitasjon til orkester i kirken samme kveld.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet