Smithestrøm (Nedre Strøm) (gnr. 16)

Fasaden mot gårdstunet, med de karakteristiske, skrålente lindetrærne. Fire takarker ble fjernet fra det franskinspirerte mansardtaket i 1887. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune.

Matrikkelgård i Strømsgodset, ervervet ca. 1400 av godseier Guttorm Rolfsen Kirkeberg på Eiker, overtatt av Peder Hansen Litle 1543-44, gikk fra ham over til svigersønnen, godseier Gunde Lange, og videre til hans sønn, lensherren over Eiker, Hans Lange. I 1647 overtatt av stattholder Hannibal Sehested, som eide den fram til 1651. Visepresident Lauritz Jacobsen fikk skjøte i 1682, året etter kom gården i selveie, dvs. som byborgergods. Fra 1697 til 1701 eides S. av Sehesteds brorsønn, generalløytnant Jens M. Sehested, fra 1701 til 1728 av foged i Buskerud Søren Høeg, deretter av hans enke Anna Margrete f. Blichfeldt (1683-1765).

I de neste 100 år eides S. av tre generasjoner Smith, derav navnet. Den første var sagbrukseier, skipsreder og handelsmann Gabriel Smith d.e., som i 1767 påbegynte oppføringen av den nåværende hovedbygning. Arkitekt og byggmester var etter alle solemerker mestersnekker Brede Rantzau. Da Gabriel Smith døde to år senere, i 1768, tok hans enke Petronelle Margrethe (1731-1778) over som byggherre. Da mestersnekkeren døde i januar 1778 fikk byggeprosjektet et skudd for baugen, og da Petronelle døde i juli samme året stoppet arbeidene opp fullstendig. Det var sønnen Anders Smith som overtok huset og fullførte byggearbeidene ti år senere – i 1888. Etter ham gikk huset videre til sønnen Gabriel Smith d.y., bror til den kjente botaniker og professor, Christen Smith, som vokste opp på Smithestrøm. I 1857 kjøpte Isak Bjerknes og Andreas Olaus Borgen S. for 22.000 speciedaler. De drev gården sammen til 1867 da den ble delt. De to gårder ble atter forenet i 1901 av grosserer Nils Nilssen fra Oslo.

S. ble i 1910 overtatt av Emil og Karen Onshuus, som restaurerte hovedbygningen. Skogen ble frasolgt, jernbanen ervervet ca. 150 mål og jorden ble utparsellert. Neste eier var Karl P. Torrud i perioden 1957-1971. Hovedbygningen var i første halvdel av 1970-årene en leiegård med seks leiligheter. I 1976 ble gården, med fire mål tomt (uten sidebygninger), solgt på 3. gangs tvangsauksjon til drammenseren Jo Sellæg (f. 1949) (s.d.) for 300 000 kroner. Han har restaurert gårdsanlegget og siden brukt Smithestrøm som fast boplass. Hovedbygningen er den eldste bygning av noen betydning i Strømsgodset. Smithestrøm er fredet.

Gårdsanlegget med den terrasserte hagen før eiendommen ble seksjonert opp og solgt i stykker. På bildet har hovedhuset en høyreist balkong mot hagesiden. Denne ble bygget i 1903 etter tegninger av arkitekt Halfdan Berle og revet igjen i 1982. Foto: Widerøs Flyveselskap A/S, 1960.
Den svært forseggjorte døren, skåret av mestersnekker Brede Rantzau kort tid før hans død, bærer byggherrenes initialer PGS – Petronelle og Gabriel Smith og året huset var tenkt ferdigstilt – 1778. Både mestersnekkeren og byggherren døde imidlertid det samme året og det tok ennå noen år før anlegget sto ferdig. Foto: Birgitte Simensen Berg/Drammen kommune.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet