Smithestrøm (Nedre Strøm) (gnr. 16)

Matrikkelgård i Strømsgodset, ervervet ca. 1400 av godseier Guttorm Rolfsen Kirkeberg på Eiker, overtatt av Peder Hansen Litle 1543-44, gikk fra ham over til svigersønnen, godseier Gunde Lange, og videre til hans sønn, lensherren over Eiker, Hans Lange. I 1647 overtatt av stattholder Hannibal Sehested, som eide den fram til 1651. Visepresident Lauritz Jacobsen fikk skjøte i 1682, året etter kom gården i selveie, dvs. som byborgergods. Fra 1697 til 1701 eides S. av Sehesteds brorsønn, generalløytnant Jens M. Sehested, fra 1701 til 1728 av foged i Buskerud Søren Høeg, deretter av hans enke Anna Margrete f. Blichfeldt (1683-1765).

I de neste 100 år eides S. av tre generasjoner Smith, derav navnet. Den første var Gabriel Smith d.e. (s.d.), som i 1767 påbegynte oppføringen av den nåværende hovedbygning, som hans enke Petronelle Margrethe (1731-1778) fullførte 11 år senere, senere eiere var sønnen Anders Smith og sønnesønnen Gabriel Smith d.y. I 1857 kjøpte Isak Bjerknes og Andreas Olaus Borgen S. for 22.000 speciedaler. De drev gården sammen til 1867 da den ble delt. De to gårder ble atter forenet i 1901 av grosserer Nils Nilssen fra Oslo.

S. ble i 1910 overtatt av Emil og Karen Onshuus, som restaurerte hovedbygningen. Skogen ble frasolgt, jernbanen ervervet ca. 150 mål og jorden ble utparsellert. Neste eier var Karl P. Torrud i perioden 1957-1971. Hovedbygningen var i første halvdel av 1970-årene en leiegård med seks leiligheter. I 1976 ble gården, med fire mål tomt (uten sidebygninger), solgt på 3. gangs tvangsauksjon til drammenseren Jo Sellæg (f. 1949) (s.d.) for 300 000 kroner. Han har restaurert gårdsanlegget og siden brukt Smithestrøm som fast boplass. Hovedbygningen er den eldste bygning av noen betydning i Strømsgodset. Smithestrøm er fredet.

Cookies | Personvern

bn