Strømsø kirke

Opprinnelig Hellig kors kirke, ble bygget etter initiativ av generaltollforvalter Daniel Knoff, som nyttårsaften 1664 fikk tillatelse av den dansk-norske konge til å oppføre en kirke på Strømsø slik at folk skulle slippe å måtte ro over elven for å komme til kirke på Bragernes. Knoff var også kirkens arkitekt og bestred en betydelig del av utgiftene. Kirken ble innviet i 1667, mens tårnet først ble bygget i 1694. Altertavlen ble utført av kgl. hoffmaler Karel van Manders i København og kostet 200 daler hvorav Knoff betalte halvparten av egen lomme. En 30-armet lysekrone ble i 1672 gitt av Søfren Pedersen og hustru, mens kirkeskipet, som henger under orgelgalleriet, ble forært av Hans Pedersen Moss i 1702. Daniel Knoff fikk sitt eget minnesmerke på den største av de tre kirkeklokkene som bærer følgende inskripsjon: «Baade jeg og mine søstre to, dertil Guds Huus, som vi iboe med Kongelig Naade bekostet er af Strømsøens Borger’, Guds navn til Ær’ Men Alt det Verk drev mest den Mand Daniel Knoff, saa heder hand.» I årene 1839-1843 ble en omfattende restaurering og ombygning ledet av Christianias stadskonduktør, Christian Grosch.

Strømsø kirke ble oppført 1667 og ombygget 1839-1843. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

 

Strømsø kirke                    Foto: Torill Juel, 2020

 

Strømsø kapell                       Foto: Torill Juel. 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet