Strømsø kirke

Strømsø kirke ble innviet i 1667.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

ble bygget etter initiativ av generaltollforvalter Daniel Knoff (s.d.), som nyttårsaften 1664 fikk tillatelse av den dansk-norske konge til å bygge kirke på Strømsø slik at folk skulle slippe å måtte ro over elven for å komme til kirke på Bragernes. Knoff var også kirkens arkitekt og bestred en betydelig del av utgiftene. Kirken ble innviet i 1667, mens tårnet først ble bygget i 1694. Altertavlen ble utført av kgl. hoffmaler Karel van Manders i København og kostet 200 daler hvorav Knoff betalte halvparten av egen lomme. En 30-armet lysekrone ble i 1672 gitt av Søfren Pedersen og hustru, mens kirkeskipet, som henger under orgelgalleriet, ble forært av Hans Pedersen Moss i 1702. Daniel Knoff fikk sitt eget minnesmerke på den største av de tre kirkeklokkene som bærer følgende inskripsjon: «Baade jeg og mine søstre to, dertil Guds Huus, som vi iboe med Kongelig Naade bekostet er af Strømsøens Borger’, Guds navn til Ær’ Men Alt det Verk drev mest den Mand Daniel Knoff, saa heder hand.»

Strømsø kirke                     Foto: Torill Juel, 2020

 

Strømsø kirke                    Foto: Torill Juel, 2020

 

Strømsø kapell                       Foto: Torill Juel. 2020

Cookies | Personvern

bn