Knoff, Daniel (1614 – 1687)

Generaltollforvalter, oppr. handelsmann i København, kom i mars 1650 til Drammen hvor han senere var bosatt, først som toller, fra 1654 konstituert og fra 1655 fast stilling som generaltollforvalter for det sønnenfjeldske og derved en av rikets mektigste og mest betrodde embetsmenn. Bygget seg et standsmessig hus ved nåv. Gyldenløves Plass, huset brant i 1750 og ble ikke gjenoppført. Drammens store foregangsmann på en rekke områder: Han flyttet Tollboden fra Bragernes til dens nåværende plass på Ankersholmen, anla byens første priviligerte skipskran under Kobbervik, tok initiativet til å bygge Strømsø kirke og anla en reperbane som var i drift i 200 år. Eide en rekke eiendommer i Eiker, Modum og Sigdal, døde som amtmann i Stavanger.

Cookies | Personvern

bn