Knoff, Daniel (1614-1687)

Generaltollforvalter, født i Roskilde, oppr. handelsmann i København, kom i mars 1650 til Drammen hvor han senere var bosatt, først som toller, fra 1654 konstituert og fra 1655 fast stilling som generaltollforvalter for det sønnenfjeldske og derved en av rikets mektigste og mest betrodde embetsmenn. Bygget seg et standsmessig bypalé ved nåværende Gyldenløves plass. Anlegget brant ned i 1690-årene og ble ikke gjenoppført. Drammens store foregangsmann på en rekke områder: Han flyttet Tollboden fra Bragernes til dens nåværende plass på Ankersholmen, anla byens første priviligerte skipskran under Kobbervik, tok initiativet til å bygge Strømsø kirke og bekostet store deler av byggingen selv, anla en betydelig reperbane som var i drift i 200 år og oppførte sammen med Willum Mechlenburg  et skipsverft på Tangen. Eide en rekke eiendommer i Eiker, Modum og Sigdal. Utnevnt 1680 til amtmann i Romsdalen, 1681 amtmann i Christiansands amt og 1683 til amtmann i Stavanger. Han fortsatte allikevel å bo i Drammen, og skjøttet sitt embete gjennom en omfattende reisevirksomhet. Døde i sin gård på Strømsø den 6. mai 1687 og ble begravet i familiens gravkammer i krypten på Strømsø kirke. Ved sin død var boet fallitt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet