Strøtvetveien

Sidegate som går fra Løkkebergveien nordøstover opp til Strøtvet gård idet den følger den gamle gårdsveien. Veien tar sitt navn fra gårdens opprinnelige navn «Stryk-tveit», dvs. rydning ved en bekk eller på et sted med sterk vind.

Cookies | Personvern

bn