Strøtvetveien

Sidegate som går fra Løkkebergveien nordøstover opp til Strøtvet gård idet den følger den gamle gårdsveien. Veien tar sitt navn fra gårdens opprinnelige navn «Stryk-tveit», dvs. rydning ved en bekk eller på et sted med sterk vind.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet