Åssidenbanen

Åssiden IFs fotballbane (gressbane) rett vest for Åssiden skole ble opparbeidet med håndkraft på dugnad (plenjord ble riktignok utplanert med bulldozer) i årene 1948/49. Dugnadsprotokollen viste 10 000 timer. Banen ble offisielt åpnet med seremoni den 9. juli 1949. Samme dag ble det innledet en todagers fotballturnering. Åssiden IF tapte åpningskampen mot Solberg med sluttsifferet […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet