Kolerastøkket

kalles vestre del av Tangen kirkegård. Her ble ofre for koleraepidemiene midt på 1800-tallet begravet. Støkket = dial., stykket, delen. Det er satt opp informasjon om begivenhetene i sørenden av kirkegården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet