Kolerastøkket

kalles vestre del av Tangen kirkegård. Her ble ofre for koleraepidemiene midt på 1800-tallet begravet. Støkket = dial., stykket, delen. Det er satt opp informasjon om begivenhetene i sørenden av kirkegården.

Cookies | Personvern

bn