Tanberg, Ragnar Andreas (9.9.1899-1982)

Bedriftsleder i Drammen, f. på Hurdal verk. Sønn av verkseier Ragnvald Tanberg og Florence f. Sinclair. Gift 1925 med Henny Piene. Siv.ing. elektro fra NTH 1919, konstruktør ved Duquesne Light Co. Pittsburgh USA, forskningsingeniør ved utviklingsavd. hos Westinghouse på samme sted, tok verdenspatent på en lynavleder. Direktør (og medeier) for Drammens Glassverk 1930-1965, stillingen ble deretter overtatt av sønnen Ragnvald Tanberg. Styremedlem i Christiania Glasmagasin 1940-1965. Bosatt på Åskollen gård, som var glassverkets sjefsresidens. Tok i etterkrigsårene initiativ til «Egne hjem» bebyggelsen på Nordby, med boliger for glassverkets ansatte. Grunnla i 1960 produksjonsbedriften Senko Kjemisk A/S (s.d.) i Kobbervikdalen, inngikk lisenssamarbeid med Nopco Chemical Co. i USA og grunnla Nopco Senko A/S (samme adresse) i 1963. Tok initiativet til etableringen av norsk produksjon av steinull, Norsk Rockwool i Larvik, etablert i 1938.

Styremedlem i Forsikringsselskapet Norge og Krogstad Cellulosefabrikk. Æresmedlem av Glassverket I.F. og formann i foreningen «Gamlekirkens venner» i Skoger. Tanberg hadde et stort engasjement for de norske glassverkenes historie. I 1968 fikk Tanberg konsesjon på å kjøpe jordbrukseiendommen Borge Østre i Skoger.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet