Tandberg, Andreas Martinius (1804 – 1864)

Kjøpmann og grosserer i Drammen, f. på Kongsberg. Grunnla ca. 1830 forretning i Storgaten med korn og kaffe engros samt vinhandel og en manufakturforretning som snart ble byens største. Startet 1838 et brennevinsbrenneri som i 1853 ble omlagt til destillasjon (se: Tandbergs Destillation), samtidig som han startet et tobakksspinneri. Flyttet i 1845 sin virksomhet til nye lokaler i Øvre Storgate 18, «Tandberg-gården». I 1855 overtok han Mads L. Madsens store brennevinsbrenneri. Overformynder 1842-45, medstifter av Drammens Handelsstands Forening 1847 og av Forsikringsselskapet Norge 1857. Medlem av Børskomitéen 1842-62.

Cookies | Personvern

bn