Tangen Fattigskole

Tangen Fattigskole ble opprettet i 1752 (muligens allerede i 1731) og ordnet ved fundats av 31. desember 1777. Bortsett fra at skolen ble skjenket to legater i 1785 og 1794, foreligger det få opplysninger om skolen, som i 1860-årene ble en filial av Strømsø almueskole.

se: Tangen skole.

Cookies | Personvern

bn