Tangen Grafiske Senter

var en stor trykkeribedrift i Kobbervikdalen, grunnlagt 1953 av Kjell Sveen Våraker som et aksidenstrykkeri i et vedskjul i Havnegaten 44 på Tangen under navnet Tangen-Trykk. Med behov for mer plass ble det tatt i bruk et bryggerhus og et soverom, og etterhvert et eget bygg på den samme adressen. Flyttet 1958 til nytt bygg i Holmestrandveien 92. Offsettrykk ble innført i 1971, og virksomheten økte sterkt. I 1982 ble den daglige ledelsen overtatt av sønnen Børre Våraker. I 1985 flyttet bedriften til et nytt trykkerianlegg på 5.000 kvm i Eik næringspark med 28 ansatte. Bedriften, som eides og ble drevet av Kjell S. Våraker og hans familie, var en betydelig produsent av bøker og brosjyrer, og ble benyttet av en rekke større og mindre bokforlag. I 1993 og 1994 ble bedriften av en samlet reklamebransje kåret til landets suverent beste trykkeri for praktbøker. I 1993 passerte omsetningen 100 mill. kroner.

I 1995 kjøpte bedriften Typografisk A/S i Oslo og i 1996 ble Oslobedriften Refsum Bokbinderi A/S overtatt. Tangen, som i 1996 hadde 90 ansatte i Drammen og 147 ansatte totalt, kjøpte landets første 8-fargers trykkverk. I 1997 hadde Tangen Grafiske en omsetning på kr 142 mill., men med et underskudd på kr 6,7 mill. Året etter ble bedriften solgt av brødrene Kjell-Even, Børre og Jon Våraker til konkurrenten PDC Holding, og bedriften fikk navnet PDC Tangen. I 2000 ble trykkerivirksomheten flyttet til Aurskog/Oslo og all virksomhet i Drammen ble nedlagt. Av de 57 gjenværende ansatte sluttet noen, mens andre fulgte over til PDC.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet