Teknisk Produksjon

Mekanisk verksted og maskinbyggeri, etablert i 1969 av ingeniør Finn Arvei, Johs. Christensen, Ulf. R. Christensen og Drammens Finansieringsselskap, adresse C.O. Lunds gate 16, i enkle lokaler leid av Drammens Rør. Spesialist på maskinering med høye toleransekrav, leverte komponenter/detaljer til bl.a Kongsberg Våpenfabrikk, Akergruppen, Horten Verft, Elektrisk Bureau og Strømmens Verksted. Tok også opp produksjon av Mini Brua (servicebukk for personbiler) og mekaniske pakninger for pumper i treforedlingsindustrien.

Ved driftsstart var det fire ansatte, utvidet til omtrent 20 etter kun 30 måneder. I 1972 startet produksjonen av et patentert spennverktøy for liming av trefiberplater og bedriften gikk dessuten inn i et teknisk samarbeid med Drammens Rør. I 1973 ble verkstedanlegget utvidet med 600 kvm. Disponent Finn Arvei døde uventet samme år og Ulf R. Christensen overtok som daglig leder.

Etter utvidelsen ble det også satset på platebearbeiding og sveising, blant annet rustfrie tanker og stålkonstruksjoner, stålstiger til betongkummer, et patentert optisk måleverktøy for bilverksteder og diverse maskinbygging for industrien. I 1975 hadde bedriften 22 ansatte. Mot slutten av 1970-årene ble det opprettet en egen avdeling for maskinbygging og diverse utstyr innen materialhåndtering for industrien; rullebaner, båndtransportører, heiser, palleteringssystemer, pakkelinjer, spesialmaskiner og automatisering av produksjonslinjer for masseproduserende industri, der flere bransjer ble viktige. I tillegg kom forbrenningsovner levert til Norsk Hydro. Den øvrige virksomheten var rettet inn mot underleveranser. I 1979 ble bedriften utvidet med et nybygg på 750 kvm. grunnareal.

Videreutvikling og salg av en ny type kompaktflenser for offshoreindustrien ble i 1978 skilt ut i selskapet Steelproducts Offshore A/S. Dette selskapet, forkortet SPO, mottok i 1990 en ordre fra Saga Petroleum verdt 100 millioner kroner. I 1981 hadde TP 28 ansatte, som økte videre til 64 ansatte i 1996. I 1983 overtok Trygve Runningen og Finn Dahlgren hele bedriften via sitt eierselskap Ru-Da. Begge hadde vært ansatt i bedriften fra den spede start. Fra 1983 gikk TP inn i et nært samarbeid med den svenske emballasjegiganten Tetra Pak og utviklet en ny kombi-containerfyller for meierier, noe som sammen med flere andre maskintyper (kasse-isettere, krympetunneler etc.) for samme kunde ga bedriften en økende omsetning og stor eksportandel. I 1993 startet produksjon og salg av en nyutviklet type forbrenningsovner for cruiseskip.

I 1997 ble TPs bygningsmasse nær fordoblet i areal. Avdelingen for maskinbygging og materialhåndtering ble i 1998 skilt ut i selskapet Machine Design Group AS (MDG), med Tetra Pak og meieribransjen som hovedkunde. Dette selskapet hadde 40 ansatte ved årtusenskiftet. I 2001 flyttet MDG til Vitbank i Lier.

Teknisk Produksjon i C.O. Lunds gate 22 gikk videre som spesialist i maskinering av komponenter for industri og offshore, inkludert testing og montasjetjenester. I 2016 kjøpte selskapet konkursboet etter NLI Asker Subsea i Lierbyen. Pr. 2019 hadde Teknisk Produksjon 38 ansatte og to lærlinger under ledelse av Jan Inge Runningen.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet