Thorkildsen (Thorkelsen), Olaf Gotfred (1879 – 1944)

Industrigrunder, f. på Brakerøya, s. av formann Amund T. Grunnla i 1900 Drammens Elektriske Bureau (s.d.) og bygget i 1912-13 på Brakerøya A/S Elektrisk Industri, som i 1917 ble solgt og videreført av nye eiere under navnet A/S National Industri (s.d.), startet i 1916 sammen med A. J. Foyn Norsk Elektrisk Lampefabrik.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet