Thorne, Johan Fredrik (1801–1854)

Stortingsmann, trelasthandler, sagbrukseier og stadshauptmand. Representerte Drammen på Stortinget 1833, 1839, 1845 og 1848, medlem av bl.a. Tollkomitéen og Bankkomitéen, medlem av kommisjonen for handelslovgivningen som resulterte i Handelsloven av 1842. På Holmen bygget han et skipsverft, et trankokeri og et blåfarveverk. Overlot sitt bo til konkurs i 1849, deretter formann i Handelsforeningen. Medlem av Drammens første børs- og handelskomité 1839, borgerkorpsets stadshauptmand 1837-44. Thornegaten på Bragernes er oppkalt etter ham.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet