Thornegaten

ble i 1866 satt som navn på en langgate på Bragernes som strakte seg fra Rakkerhuken over Stampeløkken bak Gassverket og fortsatte gjennom Micheletbyen over løkkene bak den gamle kirkegården til den vei som førte opp til store Brantenborg. Etter bybrannen samme år og den påfølgende regulering fikk gaten sin trasé fra Amtmand Bloms gate over Høytorvet og Tinghusplassen til Prins Oscars gate. Navnet ble stadfestet i 1869. Gaten har sitt navn etter stortingsmann, trelasthandler, sagbrukseier og stadshauptmand Johan Fr. Thorne.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet