Thorne, Johan Henrich Paasche (1843–1920)

Stortingspresident, statsråd og forretningsmann, f. i Drammen, s. av Johan Fr. T. Trelasthandler og skipsreder i Sarpsborg og Moss, eier av Rygge (Evje) herregård fra 1890 samt av store skogeiendommer i Østerdalen. Ordfører i Moss, stortingsmann en rekke ganger mellom 1883 og 1906, statsråd 1889-91 og 1893-94, stortingspresident 1903-06, lagtingspresident 1903, preses i Selskabet for Norges Vel 1896-1906, senere selskapets æresmedlem. Medlem av arbeiderkommisjonen 1885 og unionskommisjonen 1895, av nærings-, valg- og sosialkomitéen m.v., ordfører for kroningsdeputasjonen 1906. Deltok på en betydningsfull måte i den politikk som førte til unionsoppløsningen i 1905. Kansellist ved St. Olavs Orden 1884-89, riks- og ordensherold 1889-97. Kommandør av St. Olavs Orden 1893, ridder av den svenske Nordstjerneordenen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet