Tinghuset

på Gassverkstomten sto ferdig i 1962. Hit flyttet politiet etter mer enn 95 år i det gamle rådhus, foruten Drammen kretsfengsel, Drammen byrett og Lier, Røyken og Hurum herredsrett. Sistnevnte herredsrett ble fra 1991 slått sammen med Drammen byrett. Politiet flyttet i desember 1999 over til det nye politihuset på Grønland. Fra 1. januar 2002 ble alle førsteinstans domstoler omdøpt til tingrett. Domstoladministrasjonen skal bygge nytt tinghus på Gamle Kirkeplass 3, med overtakelse våren 2023, se Park Hotel.

Cookies | Personvern

bn