Tinghuset

på Gassverkstomten sto ferdig i 1962. Arkitekter var Ragnar Anker Nilsen og Arne Grenager. Hit flyttet politiet etter mer enn 95 år i det gamle rådhus, foruten Drammen kretsfengsel, Drammen byrett og Lier, Røyken og Hurum herredsrett. Sistnevnte herredsrett ble fra 1991 slått sammen med Drammen byrett. Politiet flyttet i desember 1999 over til det nye politihuset på Grønland. Fra 1. januar 2002 ble alle førsteinstans domstoler omdøpt til tingrett. Domstoladministrasjonen bygger nytt tinghus på Gamle Kirkeplass 3, med overtakelse våren 2023, se: Park Hotel.

Tinghuset med fengselsblokken sett fra luften i 1964. Foto: Widerøes Flyveselskap A/S
Det nye tinghuset på Gamle Kirkeplass 3 nærmer seg ferdigstillelse, høsten 2022. Foto: Sindre Vik/Byarkivet

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet