Trelasthuset Caspar Holter & Co.

Ble antakelig startet av Caspar Holter d.e. Eldstesønnen, Caspar Holter d.y., overtok ledelsen ved farens død i 1801. I 1810 døde Caspar d.y. og ledelsen ble overtatt av dennes bror, Stortingsmannen Iver Holter. Firmaet hadde stor omsetning og utbredt eksport, bl.a. til Sverige, Danmark, Storbritannia, Russland, Baltikum og Holland. Firmaet tjente primært sine penger på trelast, men under handelsblokaden med England 1807-1809 fraktet firmaets skuter også korn, matvarer og brennevin. Firmaet eide en rekke skip, såvel som andeler i skip. Under handelsblokaden hadde firmaet sågar andeler i den lisensierte kaperfarten som fant sted.

Utover 1809 kom handelen i gang igjen, hovedsaklig på Skottland og Irland. De fleste fraktskip gikk til havner som Leith, Cork, Berwick, Kirkcaldy, Dublin, Perth, Fisherow, Coldstream og Newbury.

Caspar Holter d.y. døde i mai 1810 og ved kansellibrev av 18.august 1810 ble broren Iver beskikket til å administrere boet.

Firmaet hadde store skylder i flere land, og med galopperende inflasjon og krig i Europa gikk det trått for firmaet. Under den store økonomiske krisen som traff Drammen i 1817 var Iver Holter den første av drammenskjøpmennene til å gå over ende. Han fikk etter hvert en stilling som tollbetjent og betalte på sin gjeld til 1856. Da var han 75 år gammel.

Arkivet etter trelasthuset Caspar Holter & co. er tapt, men en kopibok består. En kopibok er avskrifter av alle utgående brev fra en virksomhet. Boken ble funnet blant arkivet fra Drammen v.g.s. og oppbevares ved Interkommunalt arkiv på Kongsberg.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet