Union Brygge

er markedsnavn på et bolig- og næringsområde i bydelen Grønland på Strømsø. Navnet «Union Brygge» ble lansert offentlig i november 1999, framført av direktør Per Bomann-Larsen, som på vegne av Union Eiendomsutvikling kunne fortelle om planer for å bygge inntil 600 leiligheter på deler av det tidligere industriområdet langs Drammenselvens sørside. Tidligere samme år hadde konsernet Norske Skog solgt Union Eiendom A/S til Selvaag Eiendom og Aspelin-Ramm Gruppen, som ga selskapet navnet Union Eiendomsutvikling A/S. Reguleringsplanen for Union Brygge ble godkjent i 2002. Utviklingsselskapet ble kåret til «Årets markedsfører 2003» i kategori fagprisen. Det første byggetrinnet ble kalt for Pollenkvartalet (Langhus 1-2-3) og ble reist langs elvebredden. Innflyttingen i boligblokkene (144 leiligheter av ulike størrelser) skjedde fra og med august 2005. Dette byggetrinnet inkluderte også et pollen, bryggetorget, småbåthavn og elvepromenaden langs Grønland. Neste byggetrinn ble fullført i 2008, reist på sørsiden (Tårn 1-2-3) av gaten Grønland, med underjordisk parkeringskjeller for 400 personbiler, butikksenter og 116 leiligheter av ulik størrelse. I 2013 fullførte Union Eiendomsutvikling boligprosjektet i kvartalet PIR 7 på vestsiden av industriområdet, med i alt 81 leiligheter. Grønland bydel er regulert i 11 kvartaler og storparten av disse ble fornyet/bebygd i tidsrommet 1995-2015.

Union Brygge var det største boligprosjektet i Drammen sentrum noensinne. Selv om navnet opprinnelig var knyttet direkte til boligprosjektet, ble det etter hvert brukt i et videre omfang i forbindelse med byfornyelsen på Grønland.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet