Vardar

Kommunalt eid konsern i energisektoren, etablert 12. desember 1996, primært for å forvalte Buskerud fylkeskommunes eierinteresser i produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Fra 1.1. 2020 er Vardar et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune. Konsernet har hovedkontor i Øvre Eiker vei 14 på Gulskogen. Virksomhetens forretningsområder er organisert i ulike datterselskaper og tilknyttede selskaper, og omfatter virksomhetsområdene: Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme. Det største tilknyttede selskapet er Glitre Energi AS med hovedkontor i Drammen.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet