Vardar

Kommunalt eid konsern i energisektoren, etablert 12. desember 1996, primært for å forvalte Buskerud fylkeskommunes eierinteresser i produksjon og distribusjon av elektrisk kraft. Fra 1.1. 2020 er Vardar et energikonsern eid av 19 kommuner i tidligere Buskerud fylkeskommune. Konsernet har hovedkontor i Øvre Eiker vei 14 på Gulskogen. Virksomhetens forretningsområder er organisert i ulike datterselskaper […]

Cookies | Personvern

bn