Vestre Borge (gnr. 67)

Matrikkelgård i Skoger hovedsogn (Borgeveien 102/04, se: Borge). Så langt tilbake skriftlige opptegnelser går har oppsitterne eid mesteparten av gården, mens Sande kirke og Kronen eide parter. Kronens part gikk i 1683 over til Jarlsberg grevskap, som på 1750-tallet overdro parten til brukeren. Gården hadde vært brukt av samme familie i 200 år da den i 1807 gikk over til brødrene Jørgen (1772-1851) og Nils (1777-1859) Sørenssønner, begge ungkarer. Etter Jørgens død overtok Nils det hele. 68 år gammel giftet han seg og fikk fire barn, det siste da han var 82 år gammel. Gården tilhører i dag hans etterkommere. Bnr. 3, et større skogareal på ca. 1800 dekar, ble i 1908 solgt til W. Stibolt for kr 70.000, skogen ble etter en større uthugst i 1913 videresolgt til P. C. Solberg for kr 22.000. Nede ved elven ble det drevet teglverk til begynnelsen av 1870-årene, og et brenneri var igang til ca. 1850. Ved et fall i elven lå en oppgangssag med to grinder. Fra 1700-tallet ble det på gården oppbevart tre falske skinnbrev, visstnok produsert i anleding av matrikuleringen av 1723 da gårdenes areal, grenser og andre forhold skulle nedtegnes. Slike falske skinnbrev ble ofte produsert for å flytte grensene innover i annenmanns skog. Det er 3 bruksnumre på gården.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet