Vestre Skoger Grendehus (tidl. Alles vel)

Forsamlingslokale i Skoger for religiøse og humanitære organisasjoner med virkefelt mellom Svingen og Andorsrud. Tomas Løkka (1889-1971) tok i 1914 initiativet til å reise bygningen som et sted der hele skolekretsen kunne møtes. Lokalet ble reist på dugnad og innviet i 1918. Kai Fjell (s.d.) malte 13 år gammel i 1920 på bestilling et bilde til frontveggen, som forestilte en viking med hjelm og skjold og Det Norske Totalavholdsselskaps fane. Eier var da Vestre Skoger Misjonsforening. I 1997 ble huset overdratt til Vestbygda Velforening (senere Vestre Skoger Velforening) for kr. 75.000,-. Stor dugnadsinnsats for å istandsette lokalet etter tidens krav. På årsmøtet i 2000 ble navnendring på huset og foreningen vedtatt. Lokalet leies fortsatt ut til foreninger, bryllup, barnedåp og konfirmasjon pr. 2020.  Adresse, Andorsrudveien 89.

Foto: Reidar Halden, 2006
Vestre Skoger Grendehus      Foto: Torill Juel, 2015
Vestre Skoger Grendehus                                                    Foto: Torill Juel 2020

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet