Vestre Skoger Grendehus (tidl. Alles vel)

Forsamlingslokale i Skoger for religiøse og humanitære organisasjoner med virkefelt mellom Svingen og Andorsrud. Tomas Løkka (1889-1971) tok i 1914 initiativet til å reise bygningen som et sted der hele skolekretsen kunne møtes. Lokalet ble reist på dugnad og innviet i 1918. Kai Fjell (s.d.) malte 13 år gammel i 1920 på bestilling et bilde […]

Cookies | Personvern

bn