Wriedts Bryggeri & Mineralvandfabrik, Chr., A/S

Gustav Wriedt overtok bryggeriet etter sin far i 1882 og drev det frem til sin død i 1907. Foto: C. G. Rude, ukjent år.

Grunnlagt 1858 i Øvre Storgate 37 av Chr. Wriedt. Ved dennes død i 1882 ble bryggeriet overtatt av sønnen Gustav Wriedt (1852-1907). Han bygget bl.a. nye kjellere, som ble regnet for noen av de beste ølkjellere i landet. I 1895 anla han også mineralvannfabrikk ved siden av bryggeriet. Ved Wriedts død i 1907 gikk selskapet over til aksjeselskap med Haagen Cappelen som disponent, og da denne i 1914 overtok ledelsen av Tønsberg Bryggeri, kjøpte Thor Lilloe (1869-1930) aksjemajoriteten sammen med Sverre og Sigurd Lilloe, med Thor L. som direktør. I 1930 ble dennes sønner Arnt og Thor Lilloe hhv. direktør og driftsleder. Bryggeriets eiendom var på 9 mål og bygningene lå på begge sider av gaten, på oversiden lå selve bryggeriet med tapperi, skylleri og kjeller, på den annen side malteriet, snekker- og mekanisk verksted, smie, kontorlokaler og privatbolig. Kjelleren lå 6 m under gatenivå og var et imponerende anlegg få bryggerier i Skandinavia kunne vise maken til, her ble ølet stående 2-3 måneder for ettergjæring og klarning. Bryggeriet var et av de første i landet som installerte lagertanker av aluminium. Gjennom en underjordisk ledning ble ølet ført til tapperi- og skylleribygningen hvor det ble tappet på flasker. Kapasiteten var 48.000 flasker pr. dag på to tappekolonner. I 1935, da Wriedt og Aass ble tildelt eget felles kartelldistrikt, inngikk de to bryggeriene en overenskomst om hvordan de skulle opptre overfor hverandre. Bedriften beskjeftiget på slutten av 1930-årene 30 ansatte. Bryggeriet hadde såvidt rukket å feire sitt 100-årsjubileum da det fra 1. november 1958 ble overtatt av P. Ltz. Aass. Produksjonen av brus og mineralvann stanset umiddelbart. Det eneste brygget som ble satt etter overtakelsen var et brygg med vørterøl, som var stort nok til å tappe 6.000 halvflasker. Tappingen av alkoholholdig øl fortsatte så lenge det var øl i lagertankene. All aktivitet opphørte 31. januar 1959. De ansatte hos Wriedt, omtrent 20 personer, ble tilbudt arbeid hos Aass. Brødrene Arnt og Thor Lilloe ble bosatt i boliger stilt til disposisjon av A/S P. Ltz Aass.

 

Wriedtgården i Øvre Storgate 42. Her var malteri, snekker- og mekanisk verksted, smie, kontorlokaler og privatbolig. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

 

Chr. Wriedts bryggeri med tapperi, skylleri og kjeller. Resten av virksomheten ble drevet i det gule huset på andre siden av gaten. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet