Zanussi Norge (IAZ International Norge)

Norsk hovedkontor, distribusjonslager og serviceverksted eid av italienske Zanussi, innviet 2. mars 1972 i Prof. Smiths Alle 64. Bygningsmassen med 3500 kvadratmeter gulvflate ble oppført som et samarbeid mellom grunneierne Nils Gulhaugen og Sundland Jernstøperi (familien Reine) og leid ut til importøren. Zanussi var Europas største produsent av hvitevarer og hadde 12 prosent markedsandel i Norge, 20 prosent i vaskemaskiner. Distribusjonslageret var tilpasset inntil 7000 enheter. Zanussi etablerte i 1969 eget norsk salgsselskap i Oslo, men manglet lagerarealer og ønsket en bedre tilknytning til jernbane. Importselskapet ble etablert i Drammen under navnet IAZ International Norge A/S. I første halvdel av 1970-årene distribuerte selskapet et årlig volum på 120 000 kjøleskap, 100 000 vaskemaskiner og 10 000 oppvaskmaskiner til landets hvitevareforhandlere. I 1973 hadde selskapet 28 ansatte på Gulskogen, i 1984 hadde arbeidsstokken vokst til 38. Lager- og servicefunksjonene ble i 1985 flyttet til hhv. Lierstranda og Oslo, ved årsskiftet 1990/1991 ble hovedkontoret flyttet til Oslo. Bygningsmassen etter Zanussi var med på å danne grunnlaget for byggetrinn 2 av Gulskogen kjøpesenter.

Cookies | Personvern

bn