Drammen

Drammen i 1840.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

 

Drammen med den gamle bybro i 1936.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Drammen (Drofn, Drafn, Dramn) var oppr. navn på det vassdrag som løper fra Vikersund til Svelviksund (i dag Drammenselven og Drammensfjorden). Rundt 1600 fikk elven andre navn (Eikerelven, Storelven) og navnet D. ble deretter benyttet om det vi i dag kaller Drammensfjorden. På slutten av 1500-tallet fikk tollboden som ble anlagt navnet Drammen Tollbod, dvs. tollboden ved fjorden Drammen. Fra det 17. århundre ble navnet D. også benyttet – særlig av utlendinger – som felles betegnelse på de tre ladesteder Bragernæs, Strømsøe og Tangen, og da disse den 19. juni 1811 ble forenet til en kjøpstad, ble Drammen satt som navn på den nye by, mens elven og fjorden fikk navnene Drammenselven og Drammensfjorden.

Drammen hadde i 2019 et areal på 145,5 kvkm. I siste kvartal 2019 hadde Drammen kommune 69 472 innbyggere. (se også: Folketallet). Fra 1. januar 2020 ble Drammen kommune slått sammen med nabokommunene Nedre Eiker og Svelvik og fikk 305 kvkm areal og 101 469 innbyggere. Høyeste geografiske punkt er Trettekollen i Finnemarka, 607 m.o.h.

Cookies | Personvern

bn