Arnemanns Sag

Arnemanns Sag var den første dampsag i Drammen. Den ble bygget i 1859 av tyskeren Hermann Arnemann. Anlegget var et mindre sirkelsagbruk på nordsiden av Holmen der Haugs høvleri senere ble anlagt. Dampsagen kom i gang i 1860, og ble i 1861 solgt til Jacob Borch (s.d.), som i 1866 ombygget anlegget til Drammens første høvleri. I 1874 ble A. solgt til Svend Haug m.fl.

se: Holmens Brug.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet