Åskollen

I 1855 ble Seilmakerløkken utskilt fra Nordby gård som eget bruk, og skipsreder Andreas Neumann fikk i 1856 skjøte på gården, som senere ble gitt navnet Åskollen. Eiendommen ble i 1902 overdratt til grosserer Georg Ellingsen som gjenfant de halvglemte helleristninger og avdekket svaberget hvor ristningene er hugget inn. Veideristningene, som ble preget i rødaktig sten for omlag 6.500 år siden for å bringe jaktlykke, omfatter en praktfull ristning av en 1,8 m lang elg, som er kjent langt utenfor landets grenser og også avbildet på flere norske dagligfrimerker. Eiendommen ble i 1916 solgt til A/S Christiania Glasmagasin og benyttet som bestyrerbolig av Drammens Glassverk. Gården ble i 1978 overtatt av elektronikkgründeren John Bryhn. Etter Bryhns død i 2006 ble eiendommen overtatt av et eiendomsselskap som ønsket å rive gårdsbygningene og bygge leiligheter og rekkehus på eiendommen. Hovedhuset på gården brant i 2011 ned til grunnen. Det var stor røykutvikling og røyken fra brannen kunne sees over store deler av byen. Huset var da eiet av et eiendomsselskap og sto på det tidspunktet tomt. Politi og Kripos undersøkte branntomten, men det var ikke mulig å konkludere hva som var brannårsaken. Saken ble siden henlagt.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet