Austadveien

Austad på 1950-tallet. Andr. Melands praktfulle frukthage øverst til venstre ble ofret til fordel for boligbygging i Austadveien.

Foto: Drammen byleksikon 2004
Fotograf: ukjent

Boliggate, utgår fra Styrmoes vei ved Austad gård og fortsetter over de tidligere Austadjordene til Fjell der veien går over i Fjellsveien som ender i Skoger kirke. I 1960 var veien ført frem til krysset med Skogerveien, året etter fikk dens forlengelse over Daae-jordet mot Fjellsveien også navnet A.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet