Berskaug, Berskog

Gårdsbruk på Åssiden mellom elven og Buskerudveien ovenfor Drammen Campingplass. Ryddet i vikingetiden, i gammelnorsk tid delt i Nordre og Søndre B. Har sitt navn etter bekken Bera som renner forbi. Navnet ble tidligere skrevet Bærskough (1525), Berschoe (1664), Berschov (1727). Tilhørte 1624 Jacob Rosenkrantz’ arvinger, i 1639 Christoffer Urne og fra 1648 til 1651 Hannibal Sehested, inndratt under Kronen 1651. I 1688 var baron Jens Juel eier, han solgte ca. 1710 gården til fru etatsråd Tonsberg. I 1660 var Nordre B. blitt delt i to bruk, de senere «Bergh-Bergkaug» og «Poulsson-Bergskaug» eller «Anker-Bergskaug».

Hovedbygningen på Bergh-Berskaug er oppført i 1801 og har sitt navn etter eierne Paul og Hans Bergh som hadde eindommen 1823-57. Foto: Ole G. Braaten/Drammen Historielag.

Hovedbygningen på Bergh-Berskaug, oppført 1800, ble administrasjons- og representasjonsbygning for A/S Buskerud Papirfabrikk, mens Poulsson-Bergskaug (også kalt Anker-Bergskaug og Hansegården) i 1751 ble delt i to og solgt til hhv. Niels Holst og Poul Søfrensen. Sistnevnte, som var stamfar for familien Poulsson i Norge, reiste i 1758 et nytt våningshus og eiendommen ble i 1778 overtatt av hans sønn, Søfren Poulsson, som i 1798 også overtok den annen del av eiendommen som tilsammen utgjorde «Store Berskaug». Poulsson døde i 1824. Oberst Peder Bernhard Anker eide B. fra 1833 til 1847. Sidebygningen ble i 1948 solgt til Drammens Museum og flyttet til Friluftsmuséet i Kobbervikskogen, deretter lagret på Gulskogen. Den ble senere tilbakeført til B. i nærheten av den opprinnelige tomten, gjenreist og i 1988 innviet til boligformål. B. ble fredet i 1923.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet