Byfornyelsen

i Drammen ble unnfanget som ideer parallelt med realiseringen av Miljøpakke Drammen 1986-1995 (et samarbeid mellom stat, Drammen kommune og nabokommuner, 90 % av alt avløpsvann til rensing) og dessuten inspirert av denne samarbeidspakken.

Følgende elementer har vært regnet inn under byfornyelsen: Prosjekt «Drømmen om Drammen» (1987), Kommunedelplan Drammenselven (1991), Veipakke Drammen (s.d.) vedtatt i 1991, Byen Vår Drammen (1992), sentrumsfornyelsen/byaksen (1999), samlet plan for utvikling av parker og turveier, by- og bygningsmiljø.

Byfornyelsen i Drammen resulterte i følgende priser og utmerkelser: Bymiljøprisen (2003), Vakre vegers pris (2004), Norges beste uterom (Bragernes Torg, 2005), Hagekulturprisen (Bragernes elvepark, 2007), Norsk og europeisk stålpris (Papirbredden 1, 2007), europeisk stålpris 3. plass (gangbrua Ypsilon, 2008), Statens byggeskikkpris, hederlig omtale for Ypsilon (2008), Norges beste uterom (bruparken, 2008). 23. oktober 2008 mottok Drammen, som første bykommune i Norge, prisen for «Europas beste byfornyelse» tildelt av The European Council of Spatial Planners.

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet