Drammen Fjernvarme A/S

er en fjernvarmeleverandør med konsesjon i Drammen by. Produksjon i varmesentraler på Brakerøya og Sundland. Selskapet har konsesjon på å levere fjernvarme til abonnenter på Strømsø/Tangen og Bragernes. Konsesjonsområdet er klart avgrenset og dekker ikke bydelene i sin helhet. Selskapet eies av Glitre Energi AS (50 %) i Drammen og Varme Acquistions AS (50 %) […]

Glitrevannverket

Interkommunalt en gros vannverk etablert i 1971 av kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier og Røyken. Den Regionale Vannforsyningskomite, nedsatt i 1965, innstilte i 1967 på en utbygging av Glitrevannet som ny hovedvannkilde for Drammensregionen. Glitrevannet i Finnemarka ligger 360 moh, inneholder 112 millioner kbm vann og har et beskyttet og klausulert nedbørsfelt på 45 km2. […]

Glitre Energi

Produsent, distributør og selger av elektrisk kraft, med røtter tilbake til Drammen kommunale elektrisitetsverk fra 1903. (Se også Elektrisitetsforsyning). Etablert av Drammen kommune og Buskerud Fylkeskommune (gjennom Vardar A/S). Kraftproduksjon pr. 2020: 23 hel- eller deleide vannkraftstasjoner (direkte eller indirekte eierskap), med driftsansvar for 20 av disse. 59 ansatte. Distribusjonsnett pr. 2020: 95 000 kunder, 93 […]

Byfornyelsen

i Drammen ble unnfanget som ideer parallelt med realiseringen av Miljøpakke Drammen 1986-1995 (et samarbeid mellom stat, Drammen kommune og nabokommuner, 90 % av alt avløpsvann til rensing) og dessuten inspirert av denne samarbeidspakken. Følgende elementer har vært regnet inn under byfornyelsen: Prosjekt «Drømmen om Drammen» (1987), Kommunedelplan Drammenselven (1991), Veipakke Drammen (s.d.) vedtatt i […]

Haugerud, Rolf (12.7.1922-10.10.2007)

Byingeniør og vannverkssjef i Drammen, f. i Lier. Sivilingeniør bygg fra NTH 1949, assistentingeniør Lier kommune 1949-1951, teknisk konsulent hos Olaf Abel Engh (Drammen) 1951-1954, sjef for utbyggingsavdelingen i Drammen Elektrisitetsverk 1954-1965, Fylkesingeniør i Akershus fra mai 1965 til utgangen av 1965. Byingeniør i Drammen kommune 1966-1979, sjef for Glitrevannverket 1980-1991. Som avdelingssjef i Drammen […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet