Glitrevannverket

Interkommunalt en gros vannverk etablert i 1971 av kommunene Drammen, Nedre Eiker, Lier og Røyken. Den Regionale Vannforsyningskomite, nedsatt i 1965, innstilte i 1967 på en utbygging av Glitrevannet som ny hovedvannkilde for Drammensregionen. Glitrevannet i Finnemarka ligger 360 moh, inneholder 112 millioner kbm vann og har et beskyttet og klausulert nedbørsfelt på 45 km2. […]

Haugerud, Rolf (12.7.1922-10.10.2007)

Byingeniør og vannverkssjef i Drammen, f. i Lier. Sivilingeniør bygg fra NTH 1949, assistentingeniør Lier kommune 1949-1951, teknisk konsulent hos Olaf Abel Engh (Drammen) 1951-1954, sjef for utbyggingsavdelingen i Drammen Elektrisitetsverk 1954-1965, Fylkesingeniør i Akershus fra mai 1965 til utgangen av 1965. Byingeniør i Drammen kommune 1966-1979, sjef for Glitrevannverket 1980-1991. Som avdelingssjef i Drammen […]

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet