Haugerud, Rolf (12.7.1922-10.10.2007)

Byingeniør og vannverkssjef i Drammen, f. i Lier. Sivilingeniør bygg fra NTH 1949, assistentingeniør Lier kommune 1949-1951, teknisk konsulent hos Olaf Abel Engh (Drammen) 1951-1954, sjef for utbyggingsavdelingen i Drammen Elektrisitetsverk 1954-1965, Fylkesingeniør i Akershus fra mai 1965 til utgangen av 1965. Byingeniør i Drammen kommune 1966-1979, sjef for Glitrevannverket 1980-1991. Som avdelingssjef i Drammen Elektrisitetsverk var han ansvarlig for moderniseringsprosjekter ved kraftverkene Kaggefoss, Gravfoss og Labro, med tilhørende overføringsanlegg til Drammen.

Haugeruds store livsverk ble hans gjerning som byingeniør i Drammen, der han umiddelbart etter tiltredelsen tok fatt på arbeidet med å planlegge og bygge et nytt interkommunalt en gros vannverk med utgangspunkt i Glitrevannet i Drammensmarka. Haugerud sto i spissen for dette arbeidet i perioden 1965-1982, inntil vannoverføringen fra Holsfjorden til Lierelva (erstatningsvann for gårdbrukerne i Lier) sto ferdig. Han ble anerkjent som en pådriver for å beskytte nedbørsfeltet på strengeste måte og at vannverket skulle bygges med den ypperste tekniske kvalitet og de sikreste løsningene. Som byingeniør gjorde han seg også mye bemerket for sitt store arbeid innen avløp og veier, parallelt med arbeidet for Glitrevannverket. I 1991 mottok Haugerud H.M. Kongens fortjenestmedalje.

 

 

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet