Glitre Energi

Produsent, distributør og selger av elektrisk kraft, med røtter tilbake til Drammen kommunale elektrisitetsverk fra 1903. (Se også Elektrisitetsforsyning). Etablert av Drammen kommune og Buskerud Fylkeskommune (gjennom Vardar A/S). Kraftproduksjon pr. 2020: 23 hel- eller deleide vannkraftstasjoner (direkte eller indirekte eierskap), med driftsansvar for 20 av disse. 59 ansatte. Distribusjonsnett pr. 2020: 95 000 kunder, 93 ansatte.

Historikk: 1.1. 1994: Drammen Energiverk (DEV) ble splittet i to: Drammen Kraft A/S (produksjon) og Drammen Energinett KB (distribusjon). 1997: Etablerte Drammen Kraft-konsernet. 1999: Drammen Kraft A/S fusjonerte med Buskerud Energiverk (eid av fylkeskommunen) og ble Energiselskapet Buskerud (EB). 2000: Kraftdistribusjonen ble organisert i Buskerud Kraftnett, senere kalt EB Nett. 2015: EB Nett, Lier Nett og Hadeland Energinett gikk sammen og dannet Glitre Energi Nett. I august 2016 gikk EB Kraftproduksjon, Lier Everk og Hadeland Energi sammen og dannet Glitre Energi Strøm. Sammenslåingene la grunnlaget for konsernet Glitre Energi. Glitre Energi er også hhv. eier/deleier av Drammen Fjernvarme, Nettpartner, NGK Utbygging og Zephyr Vindkraft.

Cookies | Personvern | Tilgjengelighetserklæring | AA For å endre tekststørrelsen, hold inne cmd knappen og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned. For å endre tekststørrelsen, hold inne ctrl knappen Ctrl og trykk plusstegnet + for å skalere opp, minustegnet - for å skalere ned.

Hopp rett ned til innholdet